VIDEO & VR

Fr

/

En

Floating Device, 2007, video HD, 5 mn 52 s

Xenobiosis, 2006, video HD, 7 mn 12 s

Isolation Room, 2008, video HD, 5 mn 46 s

Wild Museum, 2009, video HD, 4 mn 34 s

Egaré, 1999, 12 videos SD, variable dimensions

© Michel Huelin